zijn we niet teveel met onszelf bezig

Zijn we niet veel te veel met onszelf bezig?

Persoonlijke ontwikkeling, ontdekken wie je bent, tijd voor jezelf, etc. We zijn altijd maar op zoek naar onszelf, doen mee aan cursussen, lezen boeken, gaan op retraite. Maar zijn we niet veel te veel op onszelf gericht door dit te doen? Moeten we onszelf niet meer ‘verloochenen’ en ons meer op de ander richten?

Ik zou zeggen: “Ja en nee”.
In de huidige maatschappij waar individualisme en het zoeken naar geluk hoogtij viert is het gevaar denk ik zeker aanwezig dat we teveel met onszelf bezig zijn. Dat we alleen nog maar zoeken naar ons eigen geluk, naar wie we zijn, naar ons levensdoel. En dat we daarbij de mensen om ons heen uit het oog verliezen.

Aan de andere kant zien we ook legio voorbeelden in de huidige maatschappij en 24-uurs economie van mensen die zichzelf voorbij lopen. Mensen die totaal geen aandacht hebben voor zichzelf, maar gericht zijn op anderen en op hun werk. De mensen die liever voor hun familie en vrienden zorgen dan voor zichzelf. De mensen die zichzelf totaal vergeten en overspannen of zelfs burn-out raken. Het is de welvaartsziekte van deze tijd misschien wel. Het schrijnende is dat zij, als het erop aankomt, er helemaal niet écht voor de ander kunnen zijn, hoe hard ze ook hun best doen. De oorzaak ligt meestal in het feit dat ze zo hard hun best doen voor de ander en zichzelf vergeten..

Je leven aan God geven

Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. (Mattheus 16:24).
Jezelf verloochenen betekent dat je jezelf niet belangrijk vind. Dat je jezelf opoffert. Dat je ‘ontrouw’ bent aan jezelf. Jezus zegt hier dat je jezelf moet opofferen en je kruis moet opnemen om Hem te kunnen volgen.

Het staat haaks op onze zoektocht naar ons eigen geluk! En de vraag rijst of we niet veel te veel bezig zijn met het bezoeken van cursussen, coaches en weekenden waar je op zoek gaat naar jezelf, je identiteit en talenten. Is het zoeken naar zelfinzicht, het maken van krachtige keuzes en het stellen van concrete doelen om in balans te komen eigenlijk wel zo’n goed idee?
Moeten we niet veel meer bezig zijn met het zorgen voor elkaar, dan het zorgen voor onszelf? Jezelf opofferen in liefde voor je vrienden? Jezus zegt immers ook: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. (Johannes 15:13).

Uiteindelijk zegt Jezus dit op het moment dat Petrus hem bestraft over zijn voorzegging dat hij naar Jeruzalem zal gaan en daar zal lijden. Jezus zegt dit om zijn discipelen te waarschuwen dat wie Hem volgt zijn leven zal verliezen. Dat is voor de discipelen op verschillende manieren ook echt zo uitgekomen. Petrus is niet de visserman met het, in die tijd gewone, gezinsleven geworden. De discipelen volgden Jezus en daarmee volgden ze niet meer de door hen zelf uitgestippelde weg in het leven. Dat offerden zij op voor Jezus. Je leven verliezen voor Jezus betekent dat je zelf niet meer beslist over je levensbestemming, maar dat je op zoek gaat naar Gods wil voor jouw leven.  Dat je trouw bent aan Gods weg en niet aan jouw eigen weg.

Loslaten wie we denken te zijn

Daarbij ontdekken we dat we toch steeds onszelf meenemen bij alles wat we doen. Onze persoonlijkheid, onze talenten, onze valkuilen, onze patronen en onze ervaringen horen bij ons en gaan altijd mee. En ook deze kunnen belemmerend werken als het gaat over het ‘er zijn voor anderen’. We kijken door onze eigen bril naar de wereld, we hebben oordelen over anderen en reageren soms onbewust op gedrag van anderen. Allemaal ingegeven door wie we zijn, wat we hebben ervaren in ons leven en de patronen die we hebben ontwikkeld. Ook daarin kunnen we onszelf meer verloochenen. Onszelf opofferen voor God betekent ook dat we gaan loslaten wie wij denken dat we zijn om te worden zoals God ons bedoeld heeft. Pas dan kunnen we echt de ander gaan zien door Gods ogen. Als je vrij bent van jezelf, kun je er werkelijk zijn voor de ander. God kan dat offer van jouw leven inzetten om er voor een ander te zijn!

 

Als je vrij bent van jezelf, kun je er werkelijk zijn voor de ander.

 

Aandacht voor jezelf

Om niet in de valkuil te stappen van egoïsme en teveel met jezelf bezig zijn is het dus belangrijk om altijd de juiste intentie voor ogen te houden.
Zoek een coach, ga naar cursussen, lees boeken, bezoek weekenden. Ja, ga op zoek naar zelfinzicht en balans. Maar doe dat met de intentie om Gods weg voor jou te vinden, je leven op te offeren en in Gods handen te leggen en af te leggen wie je dacht dat je was en te worden wie je werkelijk bent! Psalm 16 zegt: ‘U leert mij hoe ik leven moet’. (Het Boek)
Zoek niet zozeer naar je eigen geluk, maar leer om je patronen en ervaringen opzij te zetten zodat je gevuld kunt worden met Gods liefde en van daaruit de ander kunt gaan zien. Leer jouw manier van reageren kennen, zodat je het bewust kunt gebruiken of bewust achterwege kunt laten. Het bijzondere is… als je dat doet en vanuit die intentie op zoek gaat en Gods weg voor jou gaat volgen wordt je gelukkig! Je zoekt niet naar je eigen geluk, maar naar Gods wil en je wordt gelukkig!

Zorg ook voor jezelf, want als jij niet meer overeind kunt blijven staan, hoe kun je er dan nog voor de ander zijn?! God heeft ons gemaakt en wil ons ook gebruiken. Het is belangrijk dat we goed zorgen voor Gods schepping, onszelf. Als jij jezelf opoffert, dan ben je dus een offer voor God. Voor het offerlam werd goed gezorgd, het mocht geen gebrek hebben op het moment dat het aan God geofferd werd. Anders werd het niet aanvaard. Nu weten wij dat wij allemaal ‘een gebrek’ hebben. Wij zijn niet volmaakt. Daarom is Jezus voor ons aan het kruis gestorven en worden wij alsnog, ondanks ons ‘gebrek’ aanvaard. Maar dat is geen vrijbrief om niet meer te werken aan onze gebreken en goed voor onszelf te zorgen!

Breng balans in  aandacht voor de ander en aandacht voor jezelf. En vraag God de juiste balans daarin voor jouw leven duidelijk te maken.

 

“I will take care of me for you, if you will take care of you for me.”
Jim Rohn

 

TotalBalance

Daarom vind ik het zo belangrijk dat het TotalBalance programma er is! Juist dit coach programma is er op gericht om te onderzoeken wat God ons te zeggen heeft. Het is erop gericht om Gods liefde voor ons te gaan zien en te gaan ervaren. Om Gods weg voor ons te ontdekken en daarnaar te gaan leven. Het hele programma is er op gericht om in balans te komen, allereerst met God en daarna jezelf en de ander. Het is belangrijk om zelf voldoende gevuld te zijn met Gods liefde om daarna die liefde uit te kunnen delen aan anderen!

Het programma gaat dan ook over 5 thema’s. Het eerste thema is natuurlijk het thema geloven. U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid (Psalm 16:11) Daarna volgen groeien, genieten, gezond leven en liefhebben. Thema’s die je helpen je te bevrijden van jezelf, je op God te richten en een goed offer aan Hem aan te bieden. We zijn immers een tempel van de Heilige Geest (1 Korinthiers 6:19). Dat betekent ook dat we niet van onszelf zijn, maar aan God toebehoren. En dat we dus op zoek moeten blijven naar Gods wil in ons leven. Daarom heeft het TotalBalance programma als basis het gebed en de Bijbel.

Kijk ook eens naar het TotalBalance Kracht & Balans weekend! Een ‘basisweekend’ waarin de basis van het programma aan bod komt en je een eerste start kunt gaan maken met de 5 thema’s. Je gaat ontdekken wat in jouw leven nog aandacht nodig heeft en stelt concrete doelen om daarmee aan de slag te gaan.

1 antwoord
  1. Wendy
    Wendy zegt:

    Als God ons lief heeft, maar wij onszelf eigenlijk diep van binnen niet goed vinden zeggen we eigenlijk dat wij God niet respecteren. Dat het eigenlijk niet klopt hoe hij ons gemaakt heeft.. Maar God maakt nooit fouten en alles wat God doet en maakt is perfect, dus ondanks onze fouten mogen we blij zijn met wie wij zijn in Christus. Ik leer mezelf te kijken in de spiegel en te zien hoe God mij ziet.. Een dochter die geliefd is door haar Vader en die liefde kan geven aan een ander. God is liefde en als God in ons is, houd het in dat wij lief moeten hebben naar de ander, maar ook naar ons zelf.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.