Het zijn niet je overtuigingen die je beperken

Het zijn niet je overtuigingen zelf die je beperken! Beperkende overtuigingen zijn heel belangrijk geworden in de coaching en ik spreek in mijn praktijk ook over overtuigingen die hulpvragers hebben. Maar we moeten oppassen dat we ze niet té belangrijk maken. Ze zijn namelijk helemaal niet belangrijk! Al je onzekerheden, al je beperkende overtuigingen… ze maken uiteindelijk niet zoveel uit als we vaak denken.

Wat beperkt ons dan?

Misschien vraag jij je dit ook wel af? Je hebt immers last van negatieve gedachten en overtuigingen en je komt daardoor geen stap verder in je leven. Je negatieve overtuigingen verlammen je. Dus hoezo beperken die jou niet?

Als je er goed over nadenkt dan ontdek je dat niet je negatieve overtuiging je belemmerd, maar de focus op je beperkende overtuiging belemmerd je! Zolang jij je focust op wat negatief is, op je onzekerheden en beperkende overtuigingen zul je belemmerd worden in het zetten van stappen. Het gaat er dus om waar jij je op focust! Niet om wat je denkt of waarvan jij overtuigd bent, maar waar je focus ligt!

Positief denken en zwakke kanten verbeteren

In de psychologie zien we die verschuiving ook wel komen. Positief denken is belangrijker geworden dan het oplossen van negatieve gedachten, maar ook ‘positief denken’ is vaak niet de oplossing. Toch focust ook de psychologie nog veel op onze ‘gedachten’ (buig negatieve gedachten om in positieve gedachten) en ze focussen op onze problemen, fouten en ziektes. Zonder diagnose (probleem) kom je de GGZ niet binnen, want dan worden de gesprekken niet vergoed.

We focussen ons op alles wat een ‘onvoldoende’ krijgt in ons leven en gaan daaraan werken. Wat we met de mond belijden, dat positief denken belangrijk is, brengen we lang niet altijd ten uitvoer. En waar we naar toe willen schuift al helemaal naar de achtergrond. We willen van ‘iets af’ in plaats van ‘ergens naar toe’. We geven aandacht aan wat ‘nog niet zo goed gaat’ in plaats van wat al ‘voldoende’ is, maar wat nog ‘goed’ kan worden. We kijken toch nog te weinig naar onze mogelijkheden en krachten.

Dat gebeurt ook op school en op het werk. Je wordt aangemoedigd je ‘zwakheden’ te ontdekken en die te verbeteren. Alsof we allemaal overal een 7 voor moeten scoren in ons leven!? Terwijl we gemaakt zijn met unieke talenten en eigenschappen. Ieder heeft zijn eigen unieke karakter en mogelijkheden en ieder heeft zijn eigen passie. Dat is nu juist zo bijzonder! Zo vullen we elkaar aan en hebben we elkaar nodig! We zijn niet gemaakt om alleen en individueel te leven zonder de ander.

tekst gaat onder afbeelding verder…


Leef je eigen leven

4 stappen naar grip op jezelf, je keuzes en prestaties

Gratis E-boek – LEEF je eigen leven t.w.v. 12,95
+ Gratis 5-daagse videotraining ‘Balansweek’!

Schrijf je dus snel in voor de waardevolle mails


Focus

Niet je overtuigingen (positief of negatief) beperken je, maar jouw visie op wat je zou kunnen beperkt je!

Als jij je krachtig wil voelen en als je wil groeien en ontwikkelen, werk dan niet aan je overtuigingen, maar werk aan je focus!
Als jij je focust op onzekerheden en beperkende gedachten dan krijgen de beperkende overtuigingen meer gewicht! Je maakt de negatieve gedachten en overtuigingen belangrijker dan ze zijn en ze zullen je steeds meer beperken. Je focus ligt niet op de juiste plek.

Er is altijd een ‘dualiteit’ in ons. Enerzijds is er een deel in ons dat gelooft in onszelf en er is een deel in ons dat onzeker is en niet gelooft dat we ergens toe in staat zijn. Beide kanten zijn er. Afhankelijk van je focus krijgt de ene of de andere kant in ons meer gewicht.

Hoeveel procent van de tijd ligt jouw focus op je kracht en op waar jij naar toe wil? En hoeveel procent van de tijd ligt je focus op je zwakte en op wat je niet kunt? Wat krijgt bij jou meer gewicht?

Oplossen is geen oplossing

Het oplossen of weghalen van je negatieve overtuigingen gaat je niet helpen te veranderen. Het steeds opnieuw aandacht geven aan je gedachten en overtuigingen is als steeds ‘op de rem trappen’. Door ‘te remmen’ kom je niet vooruit!

Stop met ‘remmen’ en zoek je ‘gaspedaal’! Beweeg van beperking naar mogelijkheid. Focus je op je doelen, je toekomst en op wat je zou willen bereiken.

Je zult altijd onzekerheden hebben, je zult altijd zwaktes hebben en negatieve gedachten. Ons leven zal nooit helemaal perfect worden. Niet alles is ‘op te lossen’ ook al willen we dat wel heel graag. Het oplossen van onze problemen is dus vaak niet de échte oplossing. Focus je liever op wat groter is dan jij. In plaats van ‘oplossen’ je focussen op datgene waar jij naar toe wil. Dan geef je aandacht aan datgene wat je graag wil en zal dat ook groeien!

Overtuigingen zijn hardnekkig

Overtuigingen kunnen zich hele hardnekkig aan je opdringen. Jij probeert je steeds te focussen op wat je wel wil en op je doelen, maar die overtuigingen dringen zich als belemmerende gedachten aan je op. We gaan op een gegeven moment die gedachten geloven en zo worden het overtuigingen diep in ons verankerd. We kunnen onszelf zelfs gaan identificeren met die gedachten en overtuigingen. We DOEN niet alleen ‘stom’, we ZIJN ‘stom’. Alle gedachten die we hebben, zowel positief als negatief, kunnen ons belemmeren om ons doel te bereiken. Alles wat je aandacht geeft groeit immers. Geef je aandacht aan positieve gedachten dan groeien die. Geef je aandacht aan negatieve gedachten dan groeien die ook. Maar je bent in die tijd niet naar je doel gegroeid! Alleen je positieve of negatieve gedachten zijn gegroeid.

Gedachten kunnen ons laten lijden. Als je pijn hebt en je hebt er geen gedachten over dan is er gewoon pijn. Maar als je er ook nog bij denkt: ‘wat ontzettend naar dat ik pijn heb’ dan lijd je ook nog naast het feit dat je pijn hebt. Dan heb je pijn EN lijden. Zonder gedachten valt het ‘lijden’ weg en blijft alleen de pijn over. Dat betekent dat je ‘pijn’ moet accepteren. Dat je accepteert dat het er is zoals het is. Dat kunnen vraagt een proces en vraagt tijd, maar is uiteindelijk wel mogelijk. Gedachten laten ons dus lijden. Ons ‘denken’ laat ons lijden. Maar niet AL ons ‘denken’ laat ons lijden.
Je zou kunnen zeggen dat er verschillende vormen van ‘denken’ zijn.

 • Focussen (waar focus je je op), je hebt een ‘vorm van denken’ nodig om je te focussen. Je brein is actief.
 • Beslissing nemen (wat kies je om te doen), een ‘vorm van denken’ waarbij je brein ook actief is. Het is een ‘richting-gevende’ gedachte als je denkt: ‘ik neem thee’
 • Kennis (wat weet je aan feiten over een onderwerp), een vorm van denken waarin je feiten op een rij zet. Feiten en kennis zijn zonder oordeel en het ‘nadenken over kennis’ kan een middel zijn om tot een bepaald doel te komen. Je kunt verbanden leggen tussen verschillende stukjes informatie die je krijgt en zo tot een uitwerking van dingen komen.
 • Gedachten (wat denk je OVER je focus, besluiten, kennis, situatie, gevoel, de gebeurtenis, de informatie, etc.), dit is de meest belemmerende vorm van ‘denken’.

Ik bedoel met ‘gedachten’ dus het ‘denken over’ iets. Het labelen van je focus, besluiten en kennis als ‘positief’ of ‘negatief’. Het oordelen over situaties en gebeurtenissen en anderen. Dan ‘denk je over’ iets. De andere vormen van ‘denken’ noem ik dus geen ‘gedachten’, maar ik noem het gewoon ‘focus’,  ‘besluit nemen’ en ‘kennis hebben’.

Het is wel belangrijk om je op de juiste dingen te focussen en om de juiste besluiten te nemen op basis van feiten. Maar het ‘denken over’ hebben wij veel belangrijker gemaakt in het leven dan het daadwerkelijk is. We hebben onze ‘overtuigingen’ veel belangrijker gemaakt dan ze zijn. Ik kan ‘denken’ dat ik iets niet kan, maar als ik me ‘focus’ op het uitvoeren ervan lukt het vaak toch! Ik kan ‘denken’ dat ik iets wel kan, maar als ik me NIET ‘focus’ op het uitvoeren dan lukt het niet!

Hoe kun je dus je gedachten loslaten?

 1. Neem een wilsbesluit dat jij je niet wil laten leiden door je gedachten OVER dingen. Heel veel dingen beginnen met een wilsbesluit. Als je het niet wil dan zal het namelijk ook niet lukken. Als je steeds ‘ja maar…’ blijft zeggen zul je niet vooruit kunnen komen.
 2. Besef dat jij NIET je gedachten BENT! Ik ben Elzemarij en ik ben niet mooi of lelijk, goed of slecht! Ik BEN geen coach, het is het werk dat ik doe. Het in woorden uitdrukken van je identiteit is moeilijk, het is iets ‘ongrijpbaars’. Je identiteit ligt in je ‘ziel’ verborgen en zodra je er woorden aan gaat geven worden het al snel ‘gedachten over’ jezelf. Pas als je kunt zien dat je niet BENT wat je denkt en je dus ook niet goed of slecht bent zul je het pas kunnen accepteren als je alleen maar kunt ‘ademen in je bed’ omdat je chronisch ziek bent en niets kunt die dag, maar alleen maar gewoon ‘bent’. 
 3. Bekijk je gedachten van een afstandje. Vanaf een kleine afstand worden je gedachten minder ‘zwaar’ en minder heftig. Je kunt zien dat het ‘maar gedachten zijn’ en dat ze niet persé de realiteit zijn. Van een afstand kun je zien dat je gedachte dat ‘de ander jou niet ziet staan’ maar een gedachte is die jouw brein heeft gemaakt, maar dat de realiteit anders kan zijn. Die ander ziet jou wellicht best staan, maar uit dit op een andere manier dan die jij zou kiezen. Die ander voelt misschien een diepe verbondenheid met jou gewoon door jouw aanwezigheid, terwijl jij die diepe verbondenheid normaal gesproken pas voelt als je een diepgaand gesprek met elkaar voert. Van een afstandje naar je gedachten kijken helpt om de dingen in perspectief te plaatsen.
 4. Geef je ‘gedachten’ een naam. Mijn gedachten heten Annabel. Annabel kan behoorlijk bezig zijn met ‘gedachten over’ van alles en nog wat. En ik kan liefdevol en vriendelijk aan Annabel laten weten dat ik haar begrijp en het fijn vind dat ze me wil helpen, maar dat het op dit moment niet is waar ik in mee ga. Ik bedank haar, maar focus me niet op haar, maar op mijn doel zodat mijn doel groeit en niet Annabel!
 5. Besef dat je gedachten er wel zijn, maar dat ze niet je focus hoeven te krijgen. Je kunt je gedachten negeren en je focussen op je doelen, op je toekomst. Laat de gedachten als ‘bijen zoemen’ en laat eventueel die gedachten als echte zoemende bijtjes de kennis in je hoofd, die als een prachtige bloemenzee in je hoofd aanwezig is, de kennis-bloemen bevruchten (verbanden leggen). Laat je gedachten als een rivier stromen, ze stromen aan je voorbij of laat ze als snaterende eenden aanwezig zijn. Maar geef er geen aandacht aan, laat het gewoon gebeuren. Focus je op waar je naar toe wil!

Juiste focus

Focus niet op wat je beperkt, maar focus je op een ander punt!
Focus je op:

 1. Kracht – Wat is jouw kracht? Welke talenten heb jij gekregen? Wat is jouw passie? Wat leeft er in jou?
 2. Leven – Vind geen energie, maak meer energie. Door dankbaar te leven en levendig en opgewekt te zijn krijg je meer energie en zul je meer voelen dat je leeft!
 3. Liefde – Focus op het liefhebben van anderen. LEEF jij waardevol, liefdevol en krachtig?
 4. Roeping/ missie – Waarvoor ben jij in de wieg gelegd? Wat wil je graag bereiken? Wat kun je daarin wel, welke eerste kleine stap kun je zetten.

Het gaat over vandaag, over NU! Ik werk therapeutisch met de hulpvragers die bij mij komen. Dat betekent dat we ook naar het verleden kijken, omdat het, om in ‘het nu’ te zijn, belangrijk is dat het verleden op een goede manier is afgesloten. Therapie is goed en helend daarvoor, maar in de sessies bij mij brengt het ons altijd naar vandaag! Wat ga jij vandaag doen? Wat ga jij kiezen? Waar ligt jouw focus vandaag? Wat is je probleem nu?

LEEF waardevol, liefdevol en krachtig.

Laat via een berichtje onderaan deze pagina eens weten of jij de richting van jouw leven hebt gevonden en hoe jij denkt over het ‘maximale uit jezelf halen’.

Elzemarij ‘t Hart

Coach, Therapeut & Trainer
Oprichter Instituut voor Persoonlijke Coaching

Ik help al vanaf 2008 hoogopgeleide professionals (in zorg en onderwijs) met levensvragen, stress, angst en/ of (chronische) ziekte. Maak een afspraak voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek


Kan ik je misschien verder helpen?

#1 GRATIS e-boek (en mini-training cadeau)

Download mijn gratis e-boek met tips en informatie over hoe jij grip kunt krijgen op je leven, je keuzes en je prestaties. Je krijgt er zelfs een gratis 5-daagse mini-training bij cadeau: De Balansweek!

Downloaden gratis e-boek

#2: GRATIS Persoonlijke Analyse

Krijg helder waar je nu staat in je leven, waar je last van hebt en wat je eigenlijk zou willen. Na dit gesprek heb je al direct helder welke eerstvolgende stappen jij kunt nemen, ook als ik geen passend aanbod voor jou heb. Ik doe je, alleen als dit bij jouw situatie en vraag past, een aanbod voor één van mijn diensten.

Plannen vrijblijvend gesprek

#3 Minitraject: Rust in je leven

3 weken lang, elke werkdag, een mail met tips, opdrachten en vragen die je helpen om je leven waardevol te maken wat er ook gebeurt! Ontdek hoe jij rust kunt vinden tijdens dit minitraject!

Aanmelden minitraject: Rust in je leven
4 antwoorden
 1. Cor bakker
  Cor bakker zegt:

  Je kunt je wel focussen op iets wat je wilt maar dan komen de overtuigingen die je beperken bewust of onbewust daar zal je eerst contact mee moeten maken om vooruit te komen rijden met de handrem erop gaat niet maar bewust worden wat de peperking maakt ! Hoe doe je dat als je dat al je hele leven meedraagt?
  Groet
  Cor bakker

  Beantwoorden
  • elzemarij
   elzemarij zegt:

   Hoi Cor,
   Mooie vraag!
   Wat ik in dit blogartikel aangeef is dat als jij contact maakt met die belemmerende overtuiging die zich bewust of onbewust aan jou opdringt je de handrem er juist steeds op zet en daardoor kom je inderdaad niet goed vooruit, terwijl het niet nodig is om je steeds te verbinden met je overtuiging en de handrem erop te houden.

   Elke keer als een overtuiging zich aan je opdringt (en dat zal het doen) dan ben je voor dat moment niet gericht op wat je wil bereiken, op datgene wat je WEL wil. Je hebt eventjes geen zicht op wat je wil, maar je ziet die overtuiging. De kunst is dus om steeds als dat gebeurt, als die overtuiging zich aan je opdringt, dit te gaan beseffen (je er bewust van worden dat het gebeurt) en vervolgens je focus opnieuw te verleggen naar wat je wel wil, naar datgene wat je wil bereiken en zo haal je de handrem er dan weer af. Dat vraagt oefening.

   Veel mensen dragen al hun leven met zich mee dat hun overtuigingen zich steeds aan hen opdringen en hen beperken in hun handelen. Een overtuiging kan heel verlammend werken! Je overtuiging van een afstandje bekijken kan dan helpen je er los van te maken. Waar wil jij naar toe lopen als je in een ruimte staat en aan de overkant zie je op de linkerkant van de muur je doel en op de rechterkant van de muur je belemmerende overtuiging? Hetgeen waar jij je op wil focussen, dat is hetgeen waar je ook naar toe loopt. Je zet stappen in de richting van je doelen en liever niet in de richting van je belemmerende overtuigingen.

   Liefs, Elzemarij

   Beantwoorden
   • Cor
    Cor zegt:

    Maar die beperkingen zijn zo geïntegreerd bij mij dan is de richting buiten naar een muur richten niet
    Soms is er chaos van angst schuldgevoel onzekerheid minderwaardigheid ondermijning allen gecreeerd door ervaringen in mijn leven maar niet reeele Gedachten maar wel Zo geconditioneerd beperkt en verlammend
    Wie is een goede behandelaar hierin?

    Beantwoorden
    • elzemarij
     elzemarij zegt:

     Beste Cor,
     Belangrijk is te gaan ontdekken waar je patronen van angst, onzekerheid, ondermijning en niet reële gedachten zijn ontstaan. Die situaties (uit je verleden?) en de bijbehorende emoties moeten genezen voor je in het ‘nu’ los kunt komen van deze verlammende en geconditioneerde patronen.Het bij de bron aanpakken! Om vervolgens samen met een behandelaar te kijken naar waar je naar toe wil, zodat je de juiste focus kunt krijgen in je leven. Een goede behandelaar? Mijn praktijk is gevestigd in Veenendaal, maar ik denk dat elke therapeut in een ‘therapeutische praktijk’ je kan helpen. Via de GGZ wordt het vergoed, maar is er vaak een lange wachtrij. Buiten de GGZ zijn er echter ook veel vrijgevestigde therapie praktijken.
     Kijk ook gerust eens op http://www.totalbalance.nl voor een lijst met coaches over heel Nederland.

     Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *